"Zerówka"

Wychowawca: 

Wychowawca:
Laura Borys, Blandyna Stefańska

Pomoc:
Grażyna Cymanowska

Rok szkolny: