Bezpieczna szkoła

W codziennej procy szkoły bezpieczeństwo uczniów stanowi kwestię priorytetową. Podejmujemy różnorodne działania w celu utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego na terenie szkoły.

W maju przypomnieliśmy uczniom, jakie czynników warunkują bezpieczeństwo w szkole, omówiliśmy procedury zachowania w sytuacji nadzwyczajnej oraz obowiązki wynikające z poszanowania drugiego człowieka.

odczas spotkań z rodzicami zaprezentowaliśmy procedury bezpieczeństwa obowiązujące na terenie danej placówki. Przypomnieliśmy, że rodzice mogą  zgłosić się po wsparcie w sytuacjach wymagających pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wychowawczej do instytucji tj.:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej,
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodziny,
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • Policja,
 • Sąd Rodzinny i in. organizacje.

W przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa cyfrowego pomocne są również infolinie:

 • dla młodzieży: 116 111
 • dla dorosłych: 800 100 100

Warto pamiętać, że fachowej pomocy udzielają specjaliści.

O zagrożeniu należy bezzwłocznie poinformować odpowiednie służby:

 • Policja 997
 • Straż Pożarna 998
 • Pogotowie Ratunkowe 999
 • Europejski Telefon Alarmowy obowiązującym na terenie całej Unii Europejskiej 112
 • Pogotowie Energetyczne 991
 • Pogotowie Gazowe 992
 • Pogotowie Ciepłownicze 993
 • Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 987
 • Infolinia Policji (połączenie bezpłatne) 800 120 226.

W celu wzmocnienia współpracy pomiędzy szkołą a rodzicami, niebawem zainstalujemy ogólnodostępną tzw. anonimową skrzynkę na sygnały.
Wspierając wychowawczą rolę rodziny, ufamy, iż to właśnie rodzice kształtują pozytywne wzorce postępowania, uwrażliwiając młodych ludzi na poszanowanie drugiego człowieka, wspólnego mienia, a przede wszystkim zasady współżycia społecznego.

MP

Pedagog szkolny