Dzieci czytają dzieciom

Od kilku lat uczniowie naszej szkoły uczęszczający na terapię pedagogiczną uczestniczą w akcji „Dzieci czytają dzieciom”. Akcja polega na przygotowaniu ucznia pod kierunkiem nauczyciela terapeuty do czytania bajki, wierszy lub opowiadań dzieciom z grup przedszkolnych lub klas I – III.

Celem akcji jest:

  • doskonalenie umiejętności pięknego czytania,
  • pokonywanie swoich słabości,
  • budzenie wiary we własne możliwości,
  • angażowanie się w działanie o charakterze charytatywnym.

Akcja przynosi uczniom wiele satysfakcji, zarówno czytającym jak i słuchaczom. Uczniowie czytający dzieciom czerpią radość z czytania innym. Słuchacze z zaciekawieniem słuchają i podziwiają zarówno literaturę jak i trudną sztukę czytania, której dopiero się uczą. Uczestnictwo w akcji przyczynia się także do uwrażliwienia uczniów na potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy, dzielenia się kulturą słowa. Jednak największą korzyścią dla uczniów jest okazja do osiągania sukcesów i podnoszenia wiary we własne możliwości.

Dnia 18 grudnia 2017 r. uczniowie z klasy V: Amelia Chraca, Weronika Schwarz, Filip Sadłowski, Marcel Gotowalski i Dastin Kamrowski odwiedzili swoich młodszych kolegów w zerówce. Z wielkim zaangażowaniem i przejęciem czytali im ulubione bajeczki oraz wierszyki. Dzieci ze skupieniem wysłuchali bajeczek i chętnie brali udział w zajęciach przygotowanych przez uczniów z klasy V. Po zajęciach dzieci dopytywali się, kiedy znowu odwiedzą ich starsi koledzy i przeczytają im bajeczki.