Dzieje naszej szkoły

Historia Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach sięga początków XX wieku. Szkoła ta przechodziła różne koleje losu i borykała się z wieloma problemami dziejowymi.

Najstarsze zdjęcie dzieci i grona nauczycielskiego na tle ówczesnego budynku szkoły pochodzi z roku 1936/1937 i zachowało się dzięki jednemu z uczniów, który w tamtych latach uczęszczał do III klasy.

W czasie II wojny światowej szkoła nie została zbytnio zniszczona i można było szybko ją uruchomić. Tuż po wyzwoleniu tych ziem spod okupacji niemieckiej nauczaniem dzieci zajmowała się siostra zakonna Sydówna, przebywająca u rodziny. Oficjalnie szkoła rozpoczęła działalność 1 września 1945 roku gromadząc w swoich murach zarówno dzieci jak i młodzież starszą, wszystkich, którzy pragnęli podjąć naukę. Już następnego roku szkoła liczyła 124 uczniów i uruchomiono klasę VI. Początki dla wszystkich były trudne. Szkoła zajmowała 3 sale mieszczące się w dwóch budynkach i wymagała jak najszybszego remontu. Wytrwale zdobywano wyposażenie i pomoce szkolne. Wkrótce szkoła liczyła już siedem oddziałów, a liczba dzieci stale wzrastała. W związku z tym uruchomiono jeszcze jedną salę lekcyjną w Spółdzielni Produkcyjnej we Wielkich Walichnowach.
Prowadzenie nauki w trzech punktach szkolnych sprawiało wiele trudności i powoli dojrzewała decyzja budowy nowej szkoły.

W roku szkolnym 1961/1962 przystąpiono do budowy nowego budynku szkolnego na terenie między Małymi a Wielkimi Walichnowami. Uroczyste otwarcie nowej placówki odbyło się 8 września 1962 roku. Szkoła liczyła wtedy 142 uczniów. Powstała również przy tutejszej jednostce Szkoła Przysposobienia Rolniczego, a po reformie oświaty przybyła klasa VIII, co spowodowało wzrost liczby uczniów do 187.
Z upływem lat budynek szkolny zaczął osiadać i pojawiły się pęknięcia stropu. Pomimo wielu remontów trzeba było podjąć decyzję o przeniesieniu szkoły jako jednostki do Międzyłęża, a budynek oddano do remontu, który trwał od 1985 do 1988 roku. Szkoła przechodziła różne koleje losu.

Do końca lat 90. była 8-klasową szkołą podstawową. Po wejściu reformy przez roku funkcjonowało jeszcze gimnazjum, ale później uczniowie zostali przeniesieni do Rudna i do Gniewa.
Od 2001 roku uczniowie uczą się w VI oddziałowej szkole podstawowej, do której od 2004 roku chodzą również dzieci z klasy "0".
W tym czasie szkoła zyskała, dzięki staraniom dyrektora, salę gimnastyczną i nowoczesną pracownię komputerową. Stała się również ośrodkiem kultury i współpracy społeczności lokalnej. Odbywa się tutaj wiele imprez okolicznościowych adresowanych do mieszkańców Niziny Walichnowskiej i całego powiatu.