Konkurs Ortograficzne Łamigłówki

Dnia 06 czerwca 2018 r. w naszej szkole odbył się XI konkurs Ortograficzne Łamigłówki. Organizatorem głównym Wojewódzkiego Projektu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 5 w Gdańsku oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach od 2010 r. współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji i jest organizatorem terenowym w gminie Pelplin.

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie pracy z uczniami z dysleksją rozwojową nad usprawnianiem czytania i pisania. Projekt wpisał się w aktualne zmiany zachodzące w edukacji
w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Do konkursu przystąpili uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie, uczniowie z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Polskim Gronowie, uczniowie z Zespołu
Kształcenia i Wychowania w Rajkowach oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach. Uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie, oceniani byli w dwóch kategoriach tj. uczniowie musieli napisać test oraz zaprezentować swoje projekty, które wykonali na zajęciach z terapii pedagogicznej. Po napisaniu testu i zaprezentowaniu swoich projektów uczestnicy oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz na prezentację filmu pt: " Piękna i Bestia".

Zwycięzcy konkursu:

  • I miejsce: Wiktoria Skonieczna Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach
  • II miejsce: Zofia Żebrowska Zespół Szkół nr 2 w Pelplinie
  • III miejsce: Julia Kamińska Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie

Wyróżnienia:

  • Julia Sondej Szkoła Podstawowa w Polskim Gronowie
  • Oliwia Skonieczna Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach

Zapraszamy za rok!!!

Dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc w przygotowaniu konkursu Ortograficzne Łamigłówki.