Konkurs Ortograficzne Łamigłówki 2019

Dnia 06 czerwca 2019 r. w naszej szkole odbył się XII konkurs Ortograficzne Łamigłówki. Organizatorem głównym Wojewódzkiego Projektu jest Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  Nr 5 w Gdańsku oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach od 2010 r. współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji i jest organizatorem terenowym w gminie Pelplin.

Celem przedsięwzięcia jest propagowanie pracy z uczniami z dysleksją rozwojową nad usprawnianiem czytania i pisania. Projekt wpisał się w aktualne zmiany zachodzące w edukacji w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Do konkursu przystąpili uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie, uczniowie z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Polskim Gronowie, uczniowie z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Kulicach oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach. Uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie, oceniani byli w dwóch kategoriach tj. uczniowie musieli napisać test oraz wykonać pracę plastyczno – ortograficzną. Po napisaniu testu i zaprezentowaniu swoich projektów uczestnicy oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz na prezentację filmu pt: " Mapa czasu".

Zwycięzcy konkursu: „ Ortograficzne Łamigłówki”
1.  I miejsce: Michał Wałdowski Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie
2.  II miejsce: Wiktoria  Skonieczna Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach
3.  III miejsce: Kaja Marcinkiewicz Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach

Wyróżnienia:
1. Karol Jabłonka Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie
2. Julia Kamińska Zespół Kształcenia i Wychowania w Rudnie
3. Remigiusz Janka w Małych Walichnowach

Zwycięzcy konkursu plastycznego „Ortografia na wesoło”:
Karol Jabłonka,  Agnieszka Fic, Remigiusz Janka i Kaja Marcinkiewicz

Zapraszamy za rok!!!

Dziękujemy Radzie Rodziców za pomoc w przygotowaniu konkursu Ortograficzne Łamigłówki.