"Mały Mistrz"

Dnia 29 marca 2017r. w Zespole Kształcenia i Wychowania w Rudnie po raz kolejny odbył się Gminny Turniej Sportowy  „Mały Mistrz”, na który zostali zaproszeni uczniowie z klas drugich. Każda drużyna składała się z 3 dziewczynek i 3 chłopców.

Turniej rozpoczął się od przemówienia Pana Dariusza Jakubowskiego Dyrektora Szkoły. Następnie odbyła się prezentacja drużyn i uczniowie pod okiem opiekunów oraz sędziów przystąpili do wykonania 6 określonych zadań z programu: „Mały Mistrz”. Uczniowie wszystkich drużyn dzielnie walczyli o zwycięstwo w turnieju, a zarazem świetnie się przy tym bawili. Po turnieju nastąpiło ogłoszenie wyników i wręczanie wszystkim uczniom dyplomów. Uczniowie naszej szkoły zdobyli drugie miejsce i otrzymali pamiątkowy puchar.