Nauczyciele

Zawód nauczyciela należy do tych, które w historii ludzkości wyodrębniły się najwcześniej. Jego tradycje sięgają starożytności. Przez wieki zadania, wykształcenie i praca nauczyciela zmieniały się jednak bardzo. Inaczej też rozumiano jego rolę. Na początku - co zresztą w pewnym sensie zostało do dziś - nauczyciel nie był wykładowcą, ale mistrzem, który brał do siebie ucznia, żeby ten, obserwując, porównując i dyskutując z mistrzem, osiągnął biegłość w jakiejś dziedzinie.

To właśnie wiedza, umiejętności i zaangażowanie nauczycieli są kluczem do sukcesu naszych uczniów...

Blandyna Stefańska

Dyrektor szkoły
edukacja wczesnoszkolna, gimnastyka korekcyjna

Magdalena Górka

matematyka, informatyka, terapia pedagogiczna

Dorota Szczucka

oddział przedszkolny

Małgorzata Myrda

oddział przedszkolny

Katarzyna Korda

edukacja wczesnoszkolna, informatyka, terapia pedagogiczna

Grażyna Wrycza

religia, muzyka

Maria Leszman

plastyka, technika, biblioteka

Lucyna Łangowska

język polski

Beata Krzysica

edukacja wczesnoszkolna, język angielski klasy I-III, język angielski klasy IV-VI 

Laura Borys

edukacja wczesnoszkolna

Seweryn Pauch

historia

Krzysztof Rychlewski

wychowanie fizyczne