Rada rodziców

Rada rodziców jest samorządnym przedstawicielem reprezentującym rodziców współpracujących z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną i Samorządem Uczniowskim, organizacjami młodzieżowymi działającymi w szkole.

Skład Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej w Małych Walichnowach na rok szkolny 2017/2018:

  1. Kamila Jarczewska – przewodnicząca
  2. Karolina Cyssewska  – wiceprzewodnicząca
  3. Karolina Kamrowska – sekretarz
  4. Ewa Gębczyk – skarbnik
  5. Marta Bukowska – przewodnicząca komisji rewizyjnej
  6. Renata Ostrowska – członkini komisji rewizyjnej
  7. Karina Błaszczyk – członkini komisji rewizyjnej
  8. Teresa Koseda – członkini komisji rewizyjnej

Nr konta bankowego (BGŻ): 60 2030 0045 1110 0000 0262 6270