Pierwszy Dzień Wiosny!

„Wiosna, wiosna,
wiosna przyszła do nas,
cała kolorowa, ukwiecona.
Będą śpiewać ptaki, kwitnąć róże.
Zostań wiosno, zostań śliczna,
zostań z nami jak najdłużej tu”

21 marca przywitaliśmy przez wszystkich wyczekiwaną Wiosnę. Z tej okazji uczniowie naszej szkoły oraz grono pedagogiczne zasygnalizowało pojawienie się tej pięknej pory roku swoim strojem. Ubraliśmy się w barwy zielono-niebieskie. Zielony kolor jest symbolem ekologii oraz sygnalizuje, że dbamy o otaczającą nas przyrodę, natomiast kolor niebieski sygnalizował, że pamiętamy o Dniu Wody i o tym, że wodę należy szanować, ponieważ jest potrzebna nam do życia. Pierwszy wiosenny dzień obfitował w niespodzianki. Uczniowie mieli chwilkę, aby obejrzeć film. Odbyło się losowanie szczęśliwych numerków, pod którymi kryły się nagrody, a kto nie miał tyle szczęścia to pocieszył się otrzymanymi słodkościami. Uczniowie cieszyli się również z tego, że tego dnia nikogo nie pytano oraz nie mieli zadanej pracy domowej.