Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2017/2018

Opiekun samorządu - Magdalena Górka

 

Przewodniczący samorządu – Kinga Mentel

Zastępca – Paweł Gębczyk

Skarbnik – Wiktoria Skonieczna

  

I. Sekcja kulturalno – oświatowa

 1. Amelia Lenga
 2. Zuzanna Reda
 3. Klara Milka

II. Sekcja  porządkowa

 1. Julia Gębczyk
 2. Karol Małolepszy
 3. Kornelia Jarczewska

III. Sekcja naukowa

 1. Zuzanna Szafraniec
 2. Aleks Reda
 3. Alan Cyssewski
IV. Sekcja wolontariatu
 1. Kinga Mentel
 2. Julia Gębczyk
 3. Amelia Lenga
 4. Aleks Reda

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2017/2018