Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2016/2017

Opiekun samorządu - Magdalena Górka

 

Przewodniczący samorządu – Kaja Marcinkiewicz

Zastępca – Kinga Mentel

Skarbnik – Bartosz Obremski

  

I. Sekcja kulturalno – oświatowa

1. Kaja Marcinkiewicz
2. Aleks Reda
3. Michał Cyssewski

II. Sekcja  porządkowa

1. Daria Knitter
2. Eliza Racka
3. Oliwier Schwarz

III. Sekcja naukowa

1. Bartosz Obremski
2. Monika Stencel
3. Zuzanna Reda

 

Plan pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2016/2017