Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2018/2019

Opiekun samorządu - Magdalena Górka

 

Przewodniczący samorządu – Kinga Mentel

Zastępca – Daria Knitter

Skarbnik – Kaja Marcinkiewcz

  

I. Sekcja kulturalno – oświatowa

 1. Aurelia Berger
 2. Zuzanna Reda
 3. Michał Migus

II. Sekcja  porządkowa

 1. Piotr Wierzbicki
 2. Antoni Gąsiorowski
 3. Karol Małolepszy
 4. Kaja Marcinkiewicz

III. Sekcja naukowa

 1. Stanisław Rzeszotek
 2. Klara Mika
 3. Michał Cyssewski
 4. Kinga Mentel

IV. Sekcja wolontariatu

 1. Daria Knitter
 2. Zuzanna Szafraniec
 3. Julia Koseda
 4. Natalia Kamrowska