„Szkoła na miarę ucznia z dysleksją” 2017 - 2018

Rok szkolny 2017/2018 to rok reformy edukacji. Jednym z jej głównych założeń jest organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie szkół.
Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych uczniów nawiązaliśmy współpracę z Polskim Towarzystwem Dysleksji w Gdańsku w ramach Programu „Szkoła na miarę ucznia z dysleksją”.

Głównym jego założeniem jest wsparcie szkół podstawowych z województwa pomorskiego w zakresie opieki psychologiczno - pedagogicznej nad uczniami z ryzyka dysleksji i ze stwierdzoną dysleksją czy dyskalkulią.

W ramach Programu przewidywany jest szereg działań skierowanych do uczniów oraz ich rodziców i nauczycieli.

Działania podjęte przez naszą szkołę:

Dnia 18 grudnia 2017 r. uczniowie z klasy V: Amelia Chraca, Weronika Schwarz, Filip Sadłowski, Marcel Gotowalski i Dastin Kamrowski odwiedzili swoich młodszych kolegów w zerówce. Z wielkim zaangażowaniem i przejęciem czytali im ulubione bajeczki oraz wierszyki. Dzieci ze skupieniem wysłuchali bajeczek i chętnie brali udział w zajęciach przygotowanych przez uczniów z klasy V.

Akcja „Dzieci czytają dzieciom” przynosi uczniom wiele satysfakcji, zarówno czytającym jak i słuchaczom. Uczniowie czytający dzieciom czerpią radość z czytania innym. Słuchacze z zaciekawieniem słuchają i podziwiają zarówno literaturę jak i trudną sztukę czytania, której dopiero się uczą. Uczestnictwo w akcji przyczynia się także do uwrażliwienia uczniów na potrzeby niesienia bezinteresownej pomocy, dzielenia się kulturą słowa. Jednak największą korzyścią dla uczniów jest okazja do osiągania sukcesów i podnoszenia wiary we własne możliwości.

W styczniu  2018 r. uczniowie z klasy III  tworzyli wierszyki ortograficzne.

Oto zwycięzcy konkursu:
- I miejsce Alicja Szmidt klasa III
- II miejsce Michał Migus klasa III
- III miejsce Natalia Kamrowska klasa III

W marcu 2018 r. na zajęciach z terapii pedagogicznej uczniowie z klas IV - V wykonali plakaty ortograficzne. Plakaty dotyczyły wybranej zasady ortograficznej (pisownia wyrazów z ,,ó”, ,,u”, ,,ż”, ,,rz”, ,,h”, ,,ch”).

Oto zwycięzcy konkursu:
- I miejsce Weronika Schwarz klasa V
- II miejsce Maciek Gębczyk klasa I V
- III miejsce Amelka Chraca klasa V

W marcu 2018 r. w klasie V na terapii pedagogicznej odbył się konkurs ortograficzny na komuterach: " Ortomagia". Uczniowie mieli do wykonania 5 zadań, w których utrwalali zasady ortograficzne oraz ćwiczyli percepcję wzrokową przez układanie memorów ortograficznych.

I miejsce – Filip Sadłowski kl. V
II miejsce  - Dastin Kamrowski kl. V
III miejsce – Weronika Schwarz kl. V

W kwietniu 2018 r. na zajęciach informatycznych oraz terapii pedagogicznej uczniowie z klasy V  wykonali prezentację multimedialną na temat: „Zasady ortograficzne”.

Oto zwycięzcy konkursu:
- I miejsce Kornelia Jarczewska klasa V
- II miejsce Zuzanna Reda klasa V
- III miejsce Oliwier Schwarz klasa V

W ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej w dniu 29 kwietnia 2018 r. odbyło się spotkanie dla rodziców na temat: "Jak pomagać uczniowi z dysleksją w pokonywaniu trudności w czytaniu ?".

Uczniowie na zajęciach z terapii pedagogicznej poza tym, że utrwalają materiał ortograficzny, ćwiczą czytanie ze zrozumieniem oraz udoskonalają technikę czytania to również biorą udział w grach i zabawach ortograficznych, które maja na celu rozwijać ich kreatywne myślenie, uczyć pokonywać swoje słabości oraz dawać wiarę we własne możliwości.