Turniej Rekreacyjno - Sportowy dla Przedszkolaków

W dniu 27 lutego 2017r. w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie, zorganizowano Turniej Rekreacyjno - Sportowy dla Przedszkolaków. W turnieju uczestniczyło sześć drużyn przedszkolaków z Gminy Pelplin. Każda reprezentacja liczyła 12 uczestników (6 dziewczynek i 6 chłopców). Na początku spotkania wszyscy zawodnicy złożyli uroczyste ślubowanie, a także wspólnie z opiekunami przeprowadzili rozgrzewkę.  Dzieci uczestniczyły w sześciu konkurencjach np.  "Koszykarski wyścig", "Gąsienica" czy "Tunel". Wszyscy zawodnicy świetnie się bawili. Nasza drużyna zdobyła w zawodach IV miejsce!. Na zakończenie turnieju wszyscy zawodnicy otrzymali wspaniałe medale.