Wyniki sprawdzianów klasy VI

Wyniki szkoły ze sprawdzianów kl. VI

Przez kilka ostatnich lat nasi uczniowie osiągali dość dobre wyniki ze sprawdzianu kl. VI.

Działo się to mimo częstego udziału w zawodach sportowych i związanej z tym absencji na lekcjach. Wynik w roku szkolnym 2009 / 2010 jest zdecydowanie gorszy od poprzednich, jedynym pocieszeniem są liczne sukcesy w zawodach sportowych na szczeblu gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Niestety podobnego wyniku ze sprawdzianu spodziewamy się w roku przyszłym, dopiero następne lata przyniosą zdecydowaną poprawę.
 

Wyniki szkół dzieli się na 9 grup (staninów):

numer 1 2 3 4 5 6 7 8 9
nazwa najniższy bardzo
niski
niski niżej
średni
średni wyżej
średni
wysoki bardzo
wysoki
najwyższy

Średnie wyniki szkoły ze sprawdzianu z ostatnich lat oraz wyniki w skali staninowej:

rok 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003
średnia szkoły 21,08 21,14 23,50 25,05 30,00 25,00 29,42 27,08 26,39
średnia krajowa 25,27 24,56 22,64 25,38 26,60 25,30 29,50 25,10 28,50
stanin 2 3 6 5 8 5 5 6 4
nazwa wyniku bardzo
niski
niski wyżej
średni
średni bardzo
wysoki
średni średni wyżej
średni
niżej
średni