X Wojewódzki Projekt "Ortograficzne Łamigłówki"

Dnia 26 IV 2016 r. w naszej szkole odbył się X konkurs Ortograficzne Łamigłówki. Organizatorem głównym Wojewódzkiego Projektu jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna   Nr 5 w Gdańsku oraz Gdański Oddział Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach od 2010 r. współpracuje z Polskim Towarzystwem Dysleksji i jest organizatorem terenowym w gminie Pelplin.
Celem przedsięwzięcia jest propagowanie pracy z uczniami z dysleksją rozwojową nad usprawnianiem czytania i pisania. Projekt wpisał się w aktualne zmiany zachodzące w edukacji w zakresie opieki psychologiczno-pedagogicznej nad uczniami ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

Do konkursu przystąpili uczniowie z Zespołu Szkół nr 2 w Pelplinie, uczniowie z Zespołu Kształcenia i Wychowania w Rudnie, uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Polskim oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach. Uczestnicy, którzy wzięli udział w konkursie, oceniani byli w dwóch kategoriach tj. uczniowie musieli napisać test oraz zaprezentować swoje projekty, które wykonali na zajęciach z terapii pedagogicznej. Po napisaniu  testu i zaprezentowaniu swoich projektów uczestnicy oraz ich opiekunowie zostali zaproszeni na słodki poczęstunek oraz na prezentację filmu przygodowego: "Szajbus i Pingwiny".

Zwycięzcy konkursu:

  1. Natalia Cieszyńska Szkoła Podstawowa w Gronowie Polskim
  2. Zuzanna Macuk Zespół Szkół nr 2 w Pelplinie
  3. Daria Knitter Szkoła Podstawowa w Małych Walichnowach

Wyróżnienia:

  1. Julia Sondej Szkoła Podstawowa w Gronowie Polskim
  2. Seweryn Grenz Zespół Szkół nr 2 w Pelplinie

Dnia 7 czerwca 2016 r. zwycięzcy trzech pierwszych miejsc będą reprezentowali naszą gminę w finale w Gdańsku.

Życzymy im powodzenia i zapraszamy za rok  !!!