XII edycja Stypendium Ornassów

Dnia 8 września 2017 roku wręczono stypendia im. Franciszka, Ryszarda i Jana Chryzostoma Ornassów, o które ubiegali się uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Małych Walichnowach.

Temat tegorocznej edycji brzmiał: „Pamiętając, że budowle i miejsca mają swoją historię i znaczenie w życiu lokalnych społeczności, zaprezentuj swoją opowieść o takiej budowli lub o takim miejscu w najbliższej okolicy”.

Stypendia przyznano 9 osobom, w tym uczennicom naszej szkoły Kai Marcinkiewicz oraz Zuzannie Szafraniec.

Gratulujemy!